top of page

PAST

PRESIDENTS

Every year, the Samaj holds an election for the position of president. Over the past 42 years, there have been a total of 40 presidents. Here is a list of them...

1. Narendra Shah*

2. Kanchan Shah

3. Niranjana Purohit

4. Gita Gandhi

5. Dilip Shah

6. Anil Gandhi

7. Natwar Mehta

8. Upendra Desai

9. Mahendra Shah*

10. Arvind Parikh

11. Shardaben Patel

12. Rateebhai Patel

13. Dr. Archana Patel

14. Pranav Pandya

15. Shashi Mehta

16. Jyotindra Shah

17. Kirit Udeshi

18. Dinesh Sheth

19. Mahesh Zaveri

20. Ramesh Majethia

21. Kamal Thakore

1978-79

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

22. Kirit Sheth

23. Kamlesh Shah

24. Raj Shivjiani

25. Vijay Bhalala

26. Harish Shah

27. Harshit Shah

28. Anup Shah

29. Deepak Thakkar

30. Urvesh Shah

31. Mala Udeshi

32. Nipa Parikh

33. Urmi Shah

34. Jignesh Shah

35. Arti Shah

36. Prashant (Paul) Patel

37. Nayna Desai

38. Ashita Patel

39. Nipa Parikh

40. Kamlesh Shah

41. Saumil Parikh

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-17

2018

2019

2020

bottom of page