top of page

COMMITTEE

EXECUTIVE COMMITTEE

POSITION

PRESIDENT

VICE PRESIDENT

SECRETARY

JT. SECRETARY

TREASURER

JT. TREASURER

NAME

SAUMIL PARIKH

VISHAL PARIKH

RUPESH SHETH

NIRAV VAKIL

PARESH MODI

MAYUR MODY

PHONE

+1 (240) 505-7285

+1 (240) 505-7235

+1 (410) 963-6302

+1 (443) 517-3939

+1 (240) 547-7905

+1 (240) 330-9421

MEMBERS AT LARGE

NAME

KETKI SHAH

BINDU SHAH

JAY JOSHI

ACHIN PATEL

NAYNA DESAI

KARAN BHATT

RASHMIKANT AMROLIWALA

DEEPA ZAVERI

KIRAN MEHTA

PHONE

+1 (240) 888-2654

+1 (240) 593-6434

+1 (240) 271-3481

+1 (571) 992-8731

+1 (571) 236-4702

+1 (240) 328-0003

+1 (301) 532-3517

+1 (301) 312-3330

+1 (240) 478-4329

YOUTH COMMITTEE

POSITION

CONVENOR

NAME

RAHIL SHIVJIANI

MOKSH SHAH

RHEA SHAH

PHONE

+1 (202) 812-9141

+1 (571) 224-2200

+1 (240) 593-6434

TRUSTEES

POSITION

MANAGING TRUSTEE

NAME

ASHITA PATEL

NIPA PARIKH

JIGNESH SHAH

KAMLESH SHAH

KIRIT UDESHI

PHONE

+1 (443) 722-6958

+1 (301) 529-1374

+1 (240) 605-4897

+1 (301) 838-9778

+1 (703) 989-9392

ELECTION COMMITTEE

POSITION

COMMITTEE CHAIR

NAME

RAJ SHIVJIANI

VIJAY BHALALA

HETAL SHAH

HARSHID SHAH

PHONE

+1 (202) 288-8558

+1 (703) 967-3291

+1 (240) 605-5307

+1 (703) 371-1006

bottom of page